17. huhtikuuta 2013

lehti-ilmoitus, check list - notes

ILMOITUSKAMPANJA JA MEDIAKORTTI

mediakortti: löytyy useimpien sanomalehtien www-sivuilta tai esitteen muodossa - se sisältää lehden perustiedot. lehti-ilmoittelijan tarvitsemasta taustatiedosta sanomalehdet julkaisevat yhteenvedon eli mediakortin. mediakortti viittaa maksettuun ilmoitukseen.

http://mediakortit.aikakausmedia.fi/default.asp?docId=12341&vuosi=2013&type=ads

ilmoituskampanjat: esim. lehden teemanumero, jossa annetaan tiettyjä alennuksia jonkin alan mainoksille. voidaan liittää myös esim tapahtumaa järjestettäessä, jolloin mainos halutaan julkaista useaan kertaan. tällöin ilmoituspaikka usein antaa jonkinlaisen "kimppatarjouksen". =toisto

ILMOITUSTYYPIT JA ILMOITUKSEN PAIKKA

ilmoitustyypit:
 • luokitteluilmoistukset - kuuluu mm. työpaikkailmoitukset, myydään taikka ostetaan osastot yms.
 • merkkitavarailmoitukset - esim. maahantuojien tuotteiden imagomainontaa
 • kaupan myynti-ilmoitukset
ilmoituksen paikka lehdessä
sanomalehdessä mainos voidaan julkaista joko ennen, keskellä tai lopussa tekstiä.
 • määräpaikkailmoitus on mainos, joka näkyy sovittuna ajanjaksona ao. paikassa jatkuvasti. 
 • erikoissivut ovat lehden mukana jaettava erillinen tabloi-lehti 
 • aluesivut käsittelevät yhden tai useamman kunnan/kaupungin ajankohtaisista tapahtumista
 • ilmoituksen ajoitus - esim. viikonloppuisin lehden lukijakunta on laajempi
 •  
ILMOITUKSEN HUOMIOARVO- JA KOKO
ilmoituksen koko ilmoitetaan palstamillimetreinä (pmm). sanomalehtien sivut jaetaan 6-8 palstaan, joiden leveys riippuu sivun yleisleveyden ja muiden palstojen määrästä. yksi palstamillimetri tarkoittaa yhden palstan levyistä ja yhden millin korkuista tilaa. lopulliseen ilmoituksen hintaan vaikuttavat sen tekijä, koko, paikka lehdessä, värit, alennukset sekä viikonpäivä.


huomioarvo: huomioarvoprosentilla mitataan, kuinka monta prosenttia lehden lukijoista on huomannut ilmoituksen. ilmoituskoon kasvattaminen suurentaa huomioarvon lisäksi ilmoituksen hintaa.

ilmoituksen näkyvyyteen vaikuttavat mm:
 • sijainti aukeaman oikealla puolella
 • sijainti toimituksellisen aineiston keskellä
 • ilmavuus, tekstiä vähemmän kuin puolet ilmoitustilasta
 • suurikokoinen otsikko
 • valokuva tai piirros
 • kehykset

TEHOKEINOJA ILMOITUKSEN SUUNNITTELUUN

ilmoituksen koko
 • mitä suurempi, sen parempi. valitettavasti myös kalliimpi
 • koko ei ole suoraan verrattavissa huomioarvoon
 • suuren ilmoituksen hyödyt: tehokkuus - tuotteen/yrityksen arvo ja luotettavuus nousee, mahdollistaa tyhjän tilan käyttämisen, hyvä tehokeino uutuus- ja erikoistarjousilmoitukissa.
ilmoituksen muoto
 • persoonallinen muoto herättää mielenkiinnon
 • korkeat ja leveähköt suorakaiteen muotoiset ilmoitukset ovat tehokkaampia kuin vaakasuorat ja suorakaiteen muotoiset.
 • esim. mainostettavan tuotteen muotoinen ilmoitus herättää mielenkiinnon
pääotsikko
 • lyhyt, persoonallinen, iskevä ja näkyvä otsikko toimii todistetusti
 • otsikko voi olla: uutisaiheinen, uteliaisuutta herättävä, kysyvä, iskulauseeseen perustuva, tarjousaiheinen, etuja korostava, tunteisiin vetoava, ajankohtaan liittyvä tms.
 • paikallisvärit on aina plussaa
väliotsikot
 • omaa hyvän huomioarvon, jos kokonaisuudessaan ilmoituksen teksti on pitkä
ilmoitus- eli leipäteksti
 • lyhyt ja ytimekäs
 • selkeä virkkeinen
 • vältä seuraavia lausahduksia: nyt meiltä! myös osamaksulla!
 • onnistuneena saa lukijan toimimaan 
iskulause
 • pitää yrityksen mielessä
 • naseva ja lyhyt
 • sijoitetaan ilmoituksen loppuosaan
kuva
 • suurempi, parempi
 •  lisää ilmoituksen huomioarvon jopa kaksinkertaiseksi
 • laadullisesti ja sanomallisesti tehokkain vaihtoehto - kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa
 • yksi suuri kuva ennemmin kuin kaksi pientä
 • naiset ja eläimet kiinnittävät katseen muita kuvia tehokkaammin
väri
 • nostaa huomioarvoa
 • tehostaa erityisesti pienten mainosten huomattavuutta
 • puhtaita värejä on syytä suosia niiden tehokkuuden takia
eri osien asettelu 
 • huomioon otettava tasapainoisuus ja väljyys
paikka 
 • tehokkaimmat paikat ovat lehden etu- ja takasivu
 • huomioi kohderyhmäsi lukusivut
 • kulmapaikat ovat luonnostaan katseenkiinnittäjiä 
yrtyksen logo
 • yhdistää tuotteen yritykseen
kehys
 •  estää silmää harhailemasta vieresieen mainokseen
9 ilmoituksen tehokeinoa:
 1. luo yritykselle oma ilme
 2. varmista ilmoituksen yrityskuvan mukaisuus
 3. esiinny säännöllisesti, esim. määräpäivinä
 4. käytä määräpaikkaa. hinta maksaa itsensä takaisin tuloksilla
 5. ilmoita tuotteen hinta, se lisää lukuarvoa
 6. käytä aina laadukasta kuvaa
 7. käytä veturituotteita (jokin selvästi erottuva kärkituote)
 8. pidä elementtien määrä minimissään
 9. tyhjä tila antaa lukijan silmän levätä

ILMOITUKSEN TEKSTI

ilmoitus suunnataan valitulle kohderyhmälle, mitä lukija ei välttämättä tiedä. mainostekstin suuntaaminen on tärkeässä asemassa. mainoskirjallisuuteen pätee samat lainalaisuudet kuin kaikkeen muuhunkin kirjoittamiseen. tärkeintä ilmoituksessa on sen luettavuus. eli tekstin on oltava riittävän kookasta, ja fontin oikeavalintainen (fontin koon ja ulkonäön pysyminen halutussa muodossa myös painovaiheessa)


KUVAT ILMOITUKSESSA
kuvan idea on useimmiten jonkn viestin välittäminen. kuvissa on tärkeää välittyä fiilis, mikä innoittaa aiheeseen. käytössä on suotavaa olla korkealaatuisia kuvia, ja niihin voidaan liittää tekstiä tai puhetta selittämään merkitystä. kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa, eli ne toimivat suurena vaikutuksen luojana, sekä huomionherättäjinä.

kuvien käyttöoikeudet
kuvien tekijänoikeuksia pitää kunnioittaa, varsinkin käytettäessä niitä ilmoituksissa.

keskisävy
sanomalehtipainon sävyalue on selvästi rajoittuneempi, kuin esim. aikakauslehtipainossa. sekä vaaleissa että tummissa väreissä, ei ole mahdollista saada pieniä sävyeroja esille - siksipä parhaiten painokäyttöön soveltuvat keskisävyt. ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN LEHTEEN/painaminen
sanoma- ja aikakausilehtien painotavat eroavat toisistaan. aikakauslehtien käyttämä kiiltävä paperi edesauttaa värien ja kuvien laadun parhaan mahdollisen painotuloksen. sanomalehdissä paperi taas on hyvin huokoista, sekä painotahti nopeaa, jolloin värikohdistus hankaloituu sekä pisteet kasvavat.

värien kohdistaminen: ota huomioon tekstin pinta-ala, sekä taustaväri. näitä analysoimalla on tärkeää tehdä oikea ratkaisu värin kohdistamiselle. 

harmaa tasapaino: harmaatasapainoa vahditaan lehden testitäplillä. ongelmia havaitessa, ne on mahdollista korjata kuvankäsittelyohjelmilla, tai selvittää vian muu syy.


pisteen kasvu: (rasteroituminen) johtuu huokoisesta paperista. maksimi pisteen kasvu on +26% - -5%.


vedostaminen: kokeiluversio (onko elementit kohdallaan, millainen lopputulos tulee olemaan). reaaliaikainen vedostus hoidetaan yhä useammin sähköisillä näytöillä, jolloin vedos saadaan näkyviin useassa painopaikassa yhtäaikaa.


VÄRIENIMÄÄRITTELY 
Ihmiset kokevat yleensä iloisina sekä raikkaina väreinä kirkkaat perusvärit, mutta joskus jopa lapsekkaina, kun taas murretut sävyt saatetaan kokea surullisina sekä ahdistavina. Viileitä sävyjä pidetään puolestaan rauhallisina ja hienostuneita.

väripainatus: 4-värituotannossa kaikki värit pitää määritellä prosessiväreinä (CMYK). 4-värityössä spotti-värimäärityksien pitää olla prosessivärejä, näin varmistat että värit ja elementit tulevat painotuotteeseen toivotulla tavalla.

lisäväri (spottiväri):  Kansi- ja arkkioffsetpainatuksessa on omahdollista painaa 1-2 lisäväriä normaalin 4-värisarjan lisäksi. Lisäväri pitää taitto-ohjelmassa määrittää spottiväriksi ja valmistaa PDF-tiedostona. Hansaprintin prepress-järjestelmä erottaa spottivärin omaksi värikseen.

läpikuultavat elementit:  4-väritöissä läpikuultavien ja niiden kanssa päälekkäin olevien elementtien pitää olla samaa värivakautta (CMYK) jotta elementit ja värit toteutuvat oikein. Muuten saattaa tapahtua virhe, kun läpikuultavuudet yhdistetään. Virhe voi näkyä esimerkiksi taustan muuttumisena valkoiseksi siltä alueelta, jossa elementit ovat päälekkäin.


värien lihotus: Paperien elämisestä johtuvaa kohdistusheittossa käytetään lihottamista. Lihottaessa eriväristen elementtien yhtymäkohdat painetaan osittain päälekkäin, jolloin pienet kohdistusheitot eivät näy painatuksessa. Lihotuksen käyttö helpottaa painamista erityisesti painaessa paperille, jonka mittapysävyys ei ole hyvä.

värimielikuvat
Punainen: suuri huomion herättäjä. liitetään käsitteisiin: toiminta, kiihtymys, rakkaus ja kilpailu
keltainen; yhdistetään aurinkoon sekä valoon. kuvastaa onnellisuuttta
sininen: on rauhallisuutta, tyytyväisyyttä, järjestelmällisyyttä sekä raikkautta kuvaava väri, joka sopii usein ilmoitukseen. Sininen yhdistetään taivaaseen, viileyteen sekä veteen, mikä Suomessa viittaa myös isänmaalisuuteen varsinkin valkoisen kanssa yhdessä.
valkoinen: väriin liitetään käsitteet kylmyys, puhtaus, tyhjyys sekä siisteys. Valkoinen tausta toimii tekstien kannalta sanomalehti-ilmoituksissa parhaiten.
musta: kohtalo, joustamattomuus, kuolema, valta ja moderni viittaavat usein mustaan.


LIIKEMERKEISTÄ+värit
liikemerkki tarkoittaa liikkeen merkkiä tai kuvaa (logo on vain nimi). tärkeimmät ovat kuitenkin värit, ja niillä kannattaa täyttää ensin tausta. Jos tausta on valkoinen, siinä oleva tummempi väri näyttää olevan lähempänä, ja toisinpäin, jos tummassa taustassa on sitä vaaleampi väri se näyttää painuvan kauemmas. Lämpimillä väreillä suurempi taipumus painua ulos ja kylmillä sisään.

kontrasti värejä keskenään :
 • lämmin ja kylmä - kontrasti
 • vastakohdat (esim. musta ja valkoinen)- kontrasti
MIELIKUVAHERÄTYKSET TÄRKEITÄ!


TYPOGRAFIA
kirjaisintyyppiin ja kirjainten asetteluun+väritykseen kuuluvaa suunnittelua. Siihen liittyy myös rivin pituus, tasaus, riviväli, merkkivälit, palstavälit, sisennykset, otsikointi sekä korostukset. Typografian päämääränä on helpottaa viestin oikeanlaista välittymistä lukijalle.


aakkoslajit:
 • gemenat, ovat pienaakkosia (a,b,c..)
 • versaalit, ovat suurakkosia (A,B,C..)
fontit
 • antiikva - yleisin fontti sanomalehdissä ja kirjoissa. Se on päätteellinen, eli kirjaimet ikäänkuin seisovat ohuen jalustan päällä. Sen eri osissa on paksuuseroja, kirjain liittyy päätteeseen pyöreästi ja sen perusmuoto on soikea.
 •   groteski - päätteetön eikä paksuuseroja ole. Www-sivuilla käytetään useimmin groteski-fontteja.

 
rakenne: Typografiassa käytetään mittajärjestelmää, jonka perusyksikkö on piste. Piste on n. pikselin kokoinen mitta.GRAAFINEN OHJEISTO
graafinen ohjeisto tarkoittaa visuaalisen ilmeen ohjeita ja määritteita. se sisältää visuaaliset ohjeet mainosten, esitteden, internetsivujen ja muun viestinnän luomiseen.

 ohjeiston yksityiskohtaisuus riippuu yleensä yrityksen koosta; suuremmilla yrityksillä yksityiskohtaisempi, pienemmillä suurpiirteisempi.graafiseen ohjeistoon kuuluu esim.
 • yrityksen logo
 • logon eri versiot
 • powerpoint -pohjat
 • mainosviirit
 • eri medioissa käytetyt värit
 • selostus logon viestistä
 • selostus logon käyttöyhteyksistä
 • typografiaohjeet
 • paperiston koko- ja ulkoasuohjeistus
 • sloganit
 • maskotit
tarkoitus on pitää yrityksen ilme yhtenäisenä. se myös varmistaa yrityksen noudattamista samaa linjaa kaikilta osin. kun visuaalinen ilme on yhtenäinen, on yrityksen helppo erottua muista sekä tuoda omaa tyyliään ilmi.

esimerkki: http://www.ouka.fi/oulu/viestinta/graafinen-ohjeistoPAINOTUOTTEEN VAATIMUKSET

kuvat
 • tulee olla korkealaatuisia ja resoluution riittävä
 • tallennusmuoto järkevä ja väriavaruus
värit
 • 1-värinen (yleensä musta)
 • 2-värinen (esim. musta + punainen) - kuvat dutotone-kuvia
 • 4-värinen (CMYK, täysvärinen painotyö)
 • CMYK + lisäväri(t)
resoluutiot
 • työn resoluution tulee olla aikakauslehdessä vähintään 2540 dpi, ja sanomalehtien 1270 dpi.
 • kuvien resoluution pitäisi olla n. 3000 ppi, pikapainojen 144-300 ppi ja sanomalehtien n. 200 ppi.
fontit: ulostuslaitteissa tulee olla käytössä täsmälleen samat fontit kuin työn tekemiseen käytetyssä koneessa. Parhaiten kayttäytyvät aidot PS-fontit ja OpenType-fontit. True type -fontit ovat epävarmoja. Muut huomioon otettavat tekniset seikat, esim. leikkaustavat.

työn koko: standardi koot ovat taloudellisimpia.

paperin laatu/paperin valinta: Paperin laatu vaikuttaa ratkaisevasti painotyön teknisiin asetuksiin.
Pääjako: päällystetyt sekä päällystämättömät paperit. Kaikkein tarkeimmat kuvat saadaan päällystetylle kiiltävälle paperille.

Kirjaintypokrafia: pisteen kasvun vuoksi päällystämättömälle paperille ei voida painaa kauniisti hyvin ohuita ja erittäin paksuja kirjainleikkauksia tai linjoja. Paperin paino vaikuttaa postikuluihin.


HISSIPUHE
luonteva tarina omasta yrityksestäsi. tavoitteena on vakuuttaa kuulija yritystoiminnastasi ja siitä että tiedät mitä teet. herättää kiinnostuksen ja innostaa kuulijaa. hissimatkan pituinen. on valmiiksi kirjoitettu ja harjoiteltu. vastaa kysymyksiin: miksi kiinnostua? minkä ongelman yrityksesi/palveluksesi ratkaisee? kohdemarkkinat? ansantamalli? tiimi? kilpailutilanne? rahoitusasiat?


PLANSSI
yleisnimi jäyköille alustoille, joille on kiinnitetty useampia kuvia, tarkentavat tekstiä.. auttaa esittelyä ja suunnitelmien varastontia. planssimateriaali on yleensä kevyttä pahvilevyä tai vaihtoehtoisesti huokoisempaa kapalevyä.

koonti: etene suuremmasta mittakaavasta pienenpään mittakaavaan. esim. 


 1. yleissuunnitelma
 2. havainnekuva
 3. piirroksia tarkemmassa mittakaavassa
korostus: piirrosten havainnollisuutta voidaan parantaa erilaisilla rasteroinneilla, joilla esitetään rakennusten varjoja tai tummennetaan rakennusmassoja sekä korostetaan julkisivujen osia. paperikopioita voidaan korostaa puuväreillä, tusseilla yms.
   


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti