24. huhtikuuta 2013

ei logo tapahtumaa pahenna

koulun penkki - sinne paluu tiesi luvan aivotyöskentelyn kehittämistä uusille ulapoille, ja omia näkemyksiä venyteltiin näin lopun alkutuimaan tapahtuman visuaalisen suunnittelun merkeissä. kuten melkeimpä mikä tahansa pientä pohdiskelua vaativa, ja omaa suunnittelutaitojen kaivamista vaativa tekeminen, myös tämä toimi alkoi yksinkertaisesti pään tyhjentämisellä (ei, tähän ei tarvita tekemällä tehtyjä yhteiskunnan muuten mainioita nautintoaineita), vaan yksinkertainen mielivaltainen viivojen yks plus kaks rustailu kävi turhan ajatuksen nollatoleranssin saavttamiseksi oikein mainiosti.

vailla visuaalista vaatetusta oleva (ja vielä tuleva) Y-päivämme (=yrittäjän päivä), on pointillisesti tarkoitettu nuoria yrittäjyyteen innostavana tapahtumana, jonka ikärepertuaariin houkuteltaisiin nuoria (9 lk - lukio/ammattikoulu). Tästä suoraan onkin yksi suunnittelukriteeri napattavissa: nuoria innostava, kiinnostava, sekä kolahdus syvälle jokaisen tämän ikäryhmän mieltymyksiin. koska jokainen tapahtuma on tarvittavasti oltava jollain pienellä asialla helposti tunnistettavissa, lähti logoralli pään ja tussin kautta suhraamaan nippua paperia, mistä sankarillisesti nousivat muutamat hassut logomahdollisuudet kokeilemaan onneaan sähköisen muodon toimivuuden kanssa. illustrator raakatyöstöistä selkeni seuraavanlaisia ehdotuksia:

Y:tä leikittelemällä käsi väänsi kirjaimen linnuksi, minkä takana oleva kuu/aurinko yhdessä ruohikon kanssa muodostaa kupsahtaneen P:n - YP = Y-PÄIVÄ

 ja jälleen y:tä vääntelemällä sai kirjainen uuden olomuodon (puu), oli vähintäänkin luonnollisinta yhdistää sana _päivä_juurikoksi, milloinka siis kaikki tämä edellämainittu yhdistyi mukavasti kuvan muodossa Y-PÄIVÄ:n kasvua kuvastavaksi logoehdotukseksi

vaan oman päänsisäisen skaban voitti tämä kaikista yksinkertaisin vaihtoehto - viivakoodi, missä sanat y-päivä 5.9.2013 on syötetty jonkinlaiseen koodinvääntö - ohjelmaan ja tuloksena tulivat seuraavanlaiset viivat.
jokapuolin kaiveltu logo edesauttoi muun tapahtumaan kuuluvan visuaalisen ilmeen rakentamista, mikä siis tarkoitti lukuisia raakaluonnoksen pidemmällevientiä, sekä sen kikkailumahdollisuuksienkokeiluja. seuraavassa planssissa on esitelty siis yllä olevan viivakoodilogon pohjalta rakennettua Y-PÄIVÄ maailmaa, mihin kuuluvat muutamia konkreettisia oheistarpeita, sekä tietenkin sähköisesti käytettäviä näkyvyysplänttejä.

ehdotelman kokonaisuus on jaettu vasemmalta alkavaan sähköisten tietojen/bannerin esittelyllä, mistä liuútaan keskellä näkyviin paperisiin tykötarpeisiin ja viimeiseen lokeroon lutviutuivatkin tekstiilituotteet kera mustavalkoisen logonmahdollisuuden.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti